Искате ли 20 000 лв. за изстрелване на бизнеса ви?

Започна "Програма за икономическа трансформация", осигуряваща 20 000 лв. напълно безвъзмездно финансиране за Prim.bg, без ограничение на размера и вида на компанията!

Кандидатствайте по втората процедура по Плана за възстановяване и устойчивост за ИКТ решения и киберсигурност -„Програма за икономическа трансформация" към компонент "Интелигентна индустрия". По нея българските фирми ще могат да внедрят модерни софурерни решения за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси чрез безвъзмездно финансиране от 3000 лв. до 20 000 лв.

Ето най-важните неща, които трябва да знаете:

1. Какви софтуери могат да бъдат закупени?

По програмата може да бъде финансиран софтуер за търговия и производството, ERP, CRM системи, дигитални платформи, дигитален маркетинг, закупуване на хадруер и други, разделени в средните три групи:
 • Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения
 • Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:
  • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
  • Въвеждане на CRM система
  • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
  • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
  • Въвеждане на Модул за управление на производството;
  • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
  • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
  • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.
 • Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията:
Софтуерните решения могат да бъдат въведени като:
 • готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
 • персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
 • SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

2. Кой може да кандидатства?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лв.
  • Малко предприятие≥ 82 000 лв.
  • Средно предприятие ≥ 123 000 лв.
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

3. Какво е необходимо да направите за да кандидатствате?

Имаме възможност да подготвим проектните ви намерения и да съдействаме с целия процес на кандидатстване. За повече информация ни позвънете на тел: 02/9641105 или ни пишете на info@prim.bg.

Стартиращ бизнес, обречен на успех

Колко е важна ERP системата за тласъка на стартиращия бизнес?

Как да изберете правилния партньор, какво да очаквате и какво да изисквате?

Ако сега развивате своята бизнес идея и търсите отговори на тези въпроси, ако имате вече работеща такава, но ви се струва, че може и по-добре… Заповядайте на хибридното събитие eCA Conference | Dream Big!, което ще се проведе на 28 април 2020г. На конференцията, организирана от eCommerce Academy, ще обсъдим тази много интересна тема, като ще говорят нашият колега Бисер Кръстев и Десислава Чикова от Saff Beauty.

Saff Beauty са сред клиентите на Prim.bg, чиито растеж имаме удоволствието да наблюдаваме отблизо. Въпреки, че са сравнително млад бизнес в козметологията, те определено знаят как се изгражда успешен бранд. И то на бизнес, защитаващ каузи за етично и устойчиво бъдеще в името на красотата и с уважение към природата.

Повече информация и билети за събитието може да намерите на https://conference.ecommercebg.com/

Счетоводство в Prim.bg

Или как ERP системата не е враг на счетоводителя

За да бъде успешна една ERP система, тя трябва да спестява ресурси. А най-ценният ресурс на всички ни е времето. Дълго разработвахме и обмисляхме модул, който да спести този ресурс на счетоводните отдели на нашите клиенти, защото, да си признаем, те бяха пренебрегнати.

Когато се използва ERP система за управление на цялостния бизнес, без значение колко силна е тя в обработката на продажби от множество канали, поръчки, логистична дейност, производство, управление на клиенти, финанси и т.н., обикновено счетоводителите работят извън нея. Те получават издадените документи чрез експорт или чрез безкрайно изпращане на мейли с PDF-и, и въвеждат отново същите документи във външен счетоводен софтуер. Това сваляне, качване, изпращане, разпечатване… не покриваше собствените ни изисквания за оптимизиран процес.

За това, взехме решение да поканим Счетоводството в Prim.bg, като предложим минимални усилия за контиране - пълна автоматизация на обработката на документите и автоматично създаване на всички законово изисквани ДДС регистри. С последното се надяваме да спрем асоциацията на 14-тото число с драматичен фатализъм.

Предимства

С Модул Счетоводство като пълноправна част от ERP системата, се извършват текущите обработки на всички финансови документи, отчитането по ДДС, касовите, банковите и валутните операции, оценяването на материалните запаси, дълготрайните активи, отчитането на вземанията и задълженията, счетоводното приключване.

Включването на модулът към богата палитра от възможности в Prim.bg елиминира напълно нуждата от използване на външен счетоводен софтуер. Той е приложим, както в малки компании, както и в компании с голям документооборот с неограничено количество счетоводни операции в отделни офиси.

При внедряването му, получавате пълна автоматизация на контиранията, с възможност за ръчна редакция, национален сметкоплан и възможност за въвеждане на индивидуален сметкоплан. Освен това поддържаме множество оперативни справки и финансови отчети, включващи:

 • Оборотна ведомост
 • Хронологичен регистър
 • Главна книга
 • Дневник на сметка
 • Инвентарна книга
 • Изтрити операции
 • Дневник продажби
 • Дневник покупки
 • Декларация ДДС
 • Балансов отчет
 • Отчет Приходи / Разходи
 • Отчет Паричен поток
 • Отчет Дълготрайни активи

Край на ръчното контиране

Освен това, ръчното въвеждане винаги допуска вероятността да се направи грешка, а в Счетоводството обикновено грешките излизат скъпо. В Prim.bg сме намалили до минимум тази дейност, за осигурим високо качество на финансовите анализи и финансовите отчети. Няма вероятност някой ключов запис просто да изчезне и да промени картината на финансовото ви състояние.

Ролята на счетоводителя в една компания не е свързана само с въвеждането на документи, той отговаря за изграждането на работеща счетоводна система, която да дава важна и коректна информация на мениджмънта. Това е и главната причина да въведем модул Счетоводство в Prim.bg.

Интегрираното счетоводство в ERP системата води да автоматично контиране на почти всички операции, което спестява над 90% от времето в счетоводния отдел. Финансовите анализи, налични в справките на модул Финанси и в BI таблата на системата, които идват стандартно с Prim.bg, гарантират, че мениджмънта винаги разполага с необходимата информация за вземане на правилни решения за бъдещето развитие на компанията. Без да търси очевидните отговори от Счетоводството : )

Prim.bg и euShipments.com повишаваме ефективността на вашия онлайн магазин

Prim.bg и euShipments.com партньорство за повишаване на конкуретността на онлайн търговците

 

Сътрудничеството между Prim.bg – една от най-разпознаваемите и използвани ERP платформи в България, и euShipments.com – лидерът в куриерските и фулфилмънт услуги за онлайн магазини в България, вече официално е факт. Обединихме своите усилия и комбинирахме услугите си, за да предоставим пълно обслужване на стартиращи или вече функциониращи онлайн магазини, подпомагайки максимално тяхното развитие.

Партньорството на Prim.bg и euShipments има за цел да улесни онлайн бизнесите и да им предостави лесен достъп до нови пазари в Европа.

Днес онлайн търговците продават през различни канали и платформи – собствен уебсайт, различни маркетплейси, физически магазин и др. По този начин те могат да достигнат до максимален брой потребители и клиенти, но и се налага да използват ERP система, за да управляват наличности, складове, поръчки, финанси и всички бизнес процеси в компанията си.Благодарение на сътрудничеството междуPrim.bg и euShipments.com,всеки онлайн магазин, който използва Prim.bg като ERP облачно решение, разполага и с пълното портфолио от фулфилмънт и куриерски услуги, предоставени от нашата компания.

Prim.bg  – Вашият бизнес контролен център

Prim.bg е идеалното решение за управление на складови наличности, куриерски доставки и онлайн продажби, осъществявани през множество канали. Единната ERP, CRM и BI платформа, с която работят редица успели компании, предоставяща висок клас софтуер с редица функционалности. ERP, CRМ и BI модулите са с готови интеграции с множество наложени български и международни канали за продажба, платежни системи и спедитори, за да можете да управлявате бизнеса си от 1 място на пълни обороти.

Но това, по което Prim.bg се отличава от останалите ERP платформи е, че помага на търговците да оптимизират доставките си в България и чужбина и да доставят конкурентно на местните търговци във всяка страна от Европейския съюз. Това е възможно, благодарение на интеграцията с изградената от нас, euShipments.com, международна куриерска мрежа, поддръжката на различни данъчни ставки за отделните държави, както и възможността за фино настройване на различни бланки на различни езици за всяка отделна дестинация.

euShipments.com –интегратор на международни куриерски и фулфилмънт услуги.

Като водещ интегратор и доставчик на логистични услуги за онлайн магазини в България и региона, euShipments.com неспирно расте и се развива заедно със своите клиенти и партньори. За деветте години от създаването им, те изградиха независима мрежа за куриерски доставки от онлайн магазини, чрез която всеки български онлайн търговец може бързо, лесно и изгодно да доставя поръчките си до над 27 държави от цяла Европа.

Куриерската им мрежа е изградена в партньорство с над 30 премиум логистични компании. За перфектната логистика на всички поръчки и пратки се грижи екип от 40 специалисти в гр. Русе. До момента те са обработили над 2,5 млн. международни пратки на онлайн магазини, като само за последната година броят им е над 700 000.

Компанията постига пълна автоматизация на обработката на поръчките чрез една-единствена API интеграция , подходящa за всеки онлайн магазин, или чрезготови модули за безплатна интеграция с най-популярните платформи за онлайн продажби.

Какви са ползите за онлайн търговците, които използват Prim.bg за управление на бизнес процесите си и euShipments.com като метод за доставки?

Сътрудничеството между Prim.bg и euShipments.com спестява много административни, технологични и логистични затруднения на онлайн търговците и им печели ценно време, решавайки следните проблеми:

 • Избирайки ERP платформата Prim.bg, всеки може лесно да управлява бизнес процесите в компанията си във всеки един момент от мобилно устройство по избор.
 • Чрез 1 единствен договор с euShipments.com всички настоящи и бъдещи клиенти на Prim.bg могат да доставят онлайн поръчките си до цяла Европа с десетки премиум европейски и световни куриерски компании.
 • Благодарение на 10-те фулфилмънт центъра , онлайн търговците могат да складират стоките си близо до своите получатели в чужбина, което им гарантира по-кратки срокове и по-ниски цени за доставки.
 • Търговците не договарят отделни цени с различните куриери, а получават преференциални условия за по-дълъг период директно от euShipments.com.
 • Спестява време и ресурси на онлайн търговците по отношение на логистичните процеси.

Tласък за онлайн магазини в етапите на стартиране и разрастване в чужбина

Все повече онлайн бизнеси изпитват затруднения при стартирането на дейността си, поради липса на доверени партньори, които да улеснят и ускорят процеса по стартирането на онлайн бизнес. Благодарение на интеграцията с euShipments.com, за потребителите на Prim.bg се откриват още възможности и перспективи:

 • Да доставят сухопътно от собствен адрес или от фулфилмънт склада на euShipments.com до 10 държави част от Централна и Източна Европа с опция наложен платеж и без такса гориво;
 • Да доставят с услугата Air Express от склада на своя онлайн магазин или от фулфилмънт склада на euShipments.com с транзитно време от 1 работен ден до всички дестинации в Европейския съюз;
 • Да доставя икономично с удължено транзитно време, но на изключително конкурентна цена до премиум пазари като Белгия, Германия, Франция и Италия.

Ето какво споделят Cocosolis и Escreo от успешния си опит с Prim.bg и euShipments:

През 2016 г. Пламен Стефанов и неговата партньорка Бети Бенчева основаха Cocosolis и за по-малко от 2 години се разрастнаха в България и още няколко съседни държави. Това предизвиква нуждата от прецизно управление на продажбите и надеждно извършване на куриерските доставки успоредно в България и чужбина. След интегрирането на комбинация от услугите на Prim.bg и euShipments.com в този ключов етап преди по-малко от 3 години, сега Cocosolis продават в над 20 държави от целия свят.

“Преди да започнем да си партнираме с euShipments.com и Prim.bg се справяхме много добре, но в един момент си дадохме сметка, че скоро има шанс този обем да стане трудно контролируем и процесите да се счупят някъде. Откакто се интегрирахме с ERP-то на Prim.bg и доверихме доставките си на euShipments.com, видяхме че процесите са стабилни и можем да концентрираме енергията си в растежа на бизнеса в нови пазари, както и да имаме много по-голям фокус в маркетинга и продажбите. Много по-лесно ни е да обработваме поръчките си, като не се притесняваме, че ще посрещнем дори двойни или тройни обеми спрямо предходния ден и да доставяме пратките си до всяка точка на света, защото доверените ни партньори са се погрижили за това.”, сподели Пламен Стефанов по време на най-голямото e-Commerce Party за 2021 г.

Escreo също използват EPR платформата Prim.bg, за да управляват своя онлайн бизнес, a куриерските доставки и складовият мениджмънт са изцяло поверени на euShipments.com.Ясен Русев, Съосновател & CEO в Escreo, споделя:

“Работата с Prim.bg ни помогна да управляваме вътрешните си процесите още по-ефективно и да обслужваме нашите клиенти още по-комплексно. Това създаде предпоставки да разширим нашата дейност в няколко нови за нас европейски пазари. В този момент euShipments.com успяха да разработят за нас персонализирана услуга, чрез която нашите клиенти получават бързо и сигурно своите поръчки. От изключително значение за нас е и фактът, че разполагаме с доверен акаунт мениджър, който ни асистира при всякакви въпроси и казуси.”
Да управляваш и развиваш онлайн бизнес с Prim.bg е лесно и логично. Още по-лесно е да доставяш в България и чужбина с множество куриерски компании чрез вече изградената интеграция между Prim.bg и euShipments.com.