Нови фукционалности в Prim.bg

Prim.bg добави нови функционалности към Модул Продажби и Модул Финанси, свързани с намаляването на ставката на 9% за конкретни стоки и услуги в Закона за Данък добавена стойност (ДДС) от юли 2020г. Освен новите функции, се наложи и да променим и някои вече работещи елементи в Модул Логистика, свързани с категориите в номенклатурата.

Припомняме, че от началото на юли 2020 г., на основание чл. 66, ал. 2, т. 2-5 ЗДДС, със занижена ставка от 9 на сто се облагат, освен услугите по настаняване и:

 • ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставка на приготвена или неприготвена храна,
 • доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете,
 • храни, подходящи за бебета или за малки деца, както и бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули;

С новостите в системата, ние ще удовлетворим нуждите на нашите клиенти, които са пряко повлияни от промените в ЗДДС, но и ще дадем тласък на работата им с международни и мултиканални продажби. Това е особено важно за компаниите, използващи Prim.bg за дейности във и извън ЕС, защото често се налага да се работи с различни данъци от тези в България.

Промените са свързани с настройките на данъците по категории стоки и услуги в Модул Логистика, добавянето на нови ставки в Модул Финанси и нова продажбена логика в Модул Продажби. Тези функционалности също са пряко свързани помежду си, както всичко останало в ERP системата. Нека ги разгледаме:

  • Нова функционалност Данъчни ставки в Модул Финанси, в която може да определите неограничен брой данъчни ставки. В темплейт системата, те ще са три - Стандартна( за 20% ДДС), Намалена( за 9% ДДС) и Освободена( за 0% ДДС).
  • Промяна на настройките в Категории и характеристики в Модул Логистика. Тя е направена с цел още на ниво категория стоки или услуги да се задава данъчна ставка.

 • Нова функционалност Настройки данъчни ставки, в която дефинирате връзките между данъчните ставки и данъчните сделки, за да може на една категория стоки или услуги да задавате различна данъчна ставка, в зависимост от данъчната сделка. Например при данъчна сделка “Продажба извън ЕС”, преференциалната ви ставка за категория книги може да е 20 %, но при данъчна сделка “Продажба в страната”, преференциалната ви данъчна ставка да бъде 9%.

Най-голямата промяна е функционалността Типове Продажби в Модул Продажби, която категоризира продажбите с цел улеснение на потребителите на Prim.bg, които се занимават с пряката търговска дейност. Тъй като една от сериозните ни разработки е именно продажбата, която включва многобройни опции за компании във всякакъв размер и дейност, ние я преработихме и опростихме логиката й, и то без да премахваме нито една функция!

С функционалността Типове продажби, нашите клиенти вече ще могат сами да си създават “шаблони” за продажби по тяхна преценка. Ако имате два обекта, например, и обект 1 се занимава само с продажби на дребно на частни клиенти, то те няма да имат нужда от всичките възможности на продажбата. На тях ще са им достатъчни само Изписване( складов документ в Prim.bg), Касов Бон( финансов документ в Prim.bg) и Плащане с брой или С карта (документ за плащане в Prim.bg). За този обект може да конфигурирате тип продажба “Продажба на дребно на частни клиенти”, например.

Обект 2 обаче, е вашият търговски отдел. В него търговците не могат да изписват директно от склада, а трябва да правят нареждания( експедиции) или да изпращат със спедитор (доставки). На търговците са им нужни и фактури, и проформи, както и плащания по банков път и наложен платеж. Освен това, те могат да работят и с чуждестранни клиенти, за това пък трябва да им се даде достъп и до повече данъчни сделки( за коректни данъчни ставки от горните нови функционалности).

Логично е, че за Обект 2 ще е нужна повече свобода в опциите, за това в шаблона за тяхната продажба “Продажба на едро в ЕС” може да включите всички стандартни функции на продажбата.

CRM – какво представлява и как ще помогне на бизнеса ви още днес

Продавате добре. Броят на вашите клиенти расте и продажбите ви се увеличават. Да, вие заслужавате поздравления за постигнатите резултати, но не бива да спирате до тук.

Може би сте достигнали до момента, в който се чудите как да запазите това предимство пред конкурентите си? Как да организирате търговците си, че те да продължават да привличат клиенти? Как да предлагате на сегашните си клиенти достатъчно качествено обслужване, но и едновременно да печелите нови?

Дори да имате огромна база с клиентски данни с хиляди контакти, добри търговци и перфектен продукт, нито едно от тях няма да ви гарантира постоянен и качествен успех. Ключът към него се крие в обединението на тези три фактора и умението те да бъдат контролирани. CRM софтуерът e инструментът, който ще ги накара да работят заедно. 

Един интуитивен CRM софтуер, внедрен с правилната ERP система, може да бъде като акумулатор за вашия бизнес. Също както в един автомобил, вие може да имате всичко друго - мощен двигател, луксозна каросерия, здраво шаси и т.н. Без акумулатор обаче, нито едно от тях няма да успее да ви послужи по предназначение.

Акумулирането на данните за вашите клиенти, проследяването на отношенията ви с тях, отбелязването на всяко събитие, съхраняването на адреси, контакти, историята на предишни продажби, фактури, оферти… Всичко това, събрано заедно и управлявано правилно, ще даде на бизнеса ви енергия. Енергия, която ще “запали” останалите компоненти от него и вие ще може уверено да вървите напред. 

CRM: Определение

CRM (Customer Relationship Management) или управление на взаимоотношенията с клиенти е софтуер за изграждане на добри и дългосрочни връзки с потенциални и настоящи клиенти. В Prim.bg, обаче, към думата "клиенти" в определението добавяме и думата “контрагенти”. Защо правим това допълнение?  

Факт, доказан през годините ни работа с различни компании, е че всеки бизнес “на живо” не работи само с клиенти. Въпреки, че те са горивото му. Бизнесът използва и доставчици на стоки и/или услуги, контактува с държавни организации, с банки, с други собствени фирми (при холдингите). Така, за да задоволи напълно нуждите ви, CRM модулът към ERP системата Prim.bg, обединява и управлява данни за всички хора, фирми и/или организации, с които имате отношения.

По отношение на клиентите, CRM системата управлява лични данни, контакти, адреси, събития (телефонни обаждания, срещи, имейли), целия процес по продажби, финансови документи, плащания, складови операции. Иначе казано, всички процеси, които са свързани с клиента, започвайки много преди продажбата и продължавайки след нея. 

Когато говорим за другите видове контрагенти, CRM софтуерът прави същото, но съобразено с вашите отношения. Например- при доставчика отново включва всички контактни данни, събития и др., но добавя и информация за заявки, поръчки, разходни финансови документи, плащания и складови операции. При държавните организации и банки, CRM също държи нещата под контрол. Това включва дори въвеждане на специфични документи като митнически декларации, както и импорт на банкови извлечения (при съвместна работа на CRM в ERP). Всичко това, за да отрази напълно реалния живот на организацията ви.

CRM може много, но фокусът на този софтуер, независимо дали е част от ERP (както е в случая с Prim.bg) или е самостоятелна система, са отношенията с клиентите. Да, допълнителните функции са удобни и помагат в управлението и на други процеси, но целта му е да направи Sales екипът ви неудържим. 

CRM: Основни характеристики 

#1: Управление на клиентски данни

CRM софтуерът позволява да се организира информацията за всеки клиент по удобен и лесен за използване начин. В същото време, този начин трябва да удовлетвори нуждите на всеки - от търговеца до търговския директор, от което следва необходимостта да има контрол върху показваните данни. 

Досието на клиента в CRM модула на Prim.bg е един от основните стълбове, на които се “крепи” цялата система. Информацията в него е наистина богата, защото се “черпи” от всички останали модули в реално време. Досието е много добре организирано, за да може да се извършват всякакви действия директно от него, без да се налага да се излиза и търси по менютата. Това спестява много излишно кликане и “разходки” в търсене на правилния интерфейс.

Обединението на цялата контактна, продажбена и финансова информация в едно интегрирано клиентско досие е предпоставка за постигане на по-добри резултати в търговския отдел. Когато вашият търговец има всичко нужно на няколко клика разстояние, той не губи време и предлага качествено обслужване, колкото и да са много клиентите на главата му. 

По време на един разговор с клиента, например, търговецът може да проследи предишните му покупки, да предвиди неговите желания. Той може да взима по-бързи и правилни решения според типа клиент, ползваните услуги, история на всички кореспонденции, срещи, оплаквания, дори непогасени задължения. Търговецът лесно може да се ориентира какви специални условия може да предложи (отстъпки, промоции) и така ефективно да затваря сделките. И да печели повече пари. 

Ето подробностите какви са характеристиките на интегрираното клиентско досие:

 • Резюме по различни периоди (до сега, по година, месец, ден, свободно избран период)
  • Продадено
  • Фактурирано
  • Платено
  • Баланс
  • Оферти
  • Продажби
  • Фактури
  • Плащания
  • Вземания
  • Разходи
  • Печалба
  • Печалба, %
 • Списък оферти и техните досиета
 • Списък продажби и техните досиета
 • Финансови документи и техните досиета
 • Плащания и техните досиета
 • Наеми
 • Договори
 • Клиентски карти
 • Финанси
 • Файлове и документи
 • Контакти
 • Лица за контакт
 • Адреси
 • Банкови сметки
 • Събития

Важно е уточнението за сигурността в CRM, когато разполага с толкова много данни. Prim.bg дава възможността при първоначалната настройка на системата, но и след това в процеса на работа, потребителите да бъдат поставени в роли. Всяка роля може да получи различен достъп до информацията на клиента-  търговците да виждат само продажбите и контактите, финансовият екип вижда и финансовите документи, а директорът има цялото клиентско досие. 

#2: Управление на продажбите  

След като имате богато клиентско досие с много информация и лесен достъп до процесите, идва ключовият момент да съумеете ефективно да управлявате всичко това. Управлението на клиенти често означава управление на продажби, а Prim.bg има няколко страхотни sales решения, включващи дори онлайн продажбите ви. 

Единният интерфейс за всички видове продажби също е сред основните характеристики на CRM софтуера на Prim.bg. От огромно значение за ефективността му е автоматизираната връзка на ERP системата с множество наложени български и международни канали за продажба, платежни системи и спедитори.

Това включва интеграции с външни търговци (Аmazon, eBay, eMAG), собствен сайт или множество сайтове (базирани на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton), както и интеграции с основните спедитори в страната – Speedy, Rapido, Еконт

Тоест, откъдето и да идва продажбата - от физически магазин, по телефона, от сайт или външен търговец, тя ще бъде отразена от софтуера и обработена от вашите служители. Възможностите за грешки и изпускане на продажба са сведени до минимум, а възможностите за анализ и контрол - на максимум. 

Еднаква среда за всички клиенти, без значение канала на продажба

Свързаността на каналите и обединението им в един интерфейс за всички продажби позволява създаване на еднаква среда за обслужване на всеки един клиент, независимо от къде пазарува. Това помага на екипа ви да следи и обработва успешно продажбите навсякъде и по всяко време. Дори работата, която се случва извън офиса, няма да има нужда да бъде наваксвана след като мобилният търговец се прибере в офиса. Давайки достъп на мобилните устройства на вашите служители на облачна услуга, важната информация не пристига със закъснение, а се отразява в реално време. 

Sales интерфейсът премахва и трудностите при организирането на ценовите политики. Когато имате много канали за продажби, управлението на ценовите политики може да бъде доста тежка задача, но с Prim.bg можете да унифицирате ценовите политики, листите и промоциите си. А ако все пак решите те да се различават, например да продавате по-евтино само през уеб сайта си, също може го организирате и следите чрез CRM софтуера. 

Интерфейсът на продажбите и настройките по него позволяват огромна свобода във възможните сценарии, така че колкото и различни случаи да имате, те да бъдат покрити и менажирани в системата. Повече за Prim.bg и за това как може да ви помогне да започнете, развиете или увеличите многоканалните си продажби, може да прочетете тук. 

#3: Управление на предпродажбения процес 

Друга основна характеристика на CRM софтуера е цялостното управление на възможностите за продажби. Това включва организацията на препоръки и оферти, както и целия процес по превръщането им в реални сделки. С други думи, това е интерфейсът Sales Pipeline, с който направихме горните сложни думи да работят доста по-просто, отколкото звучат. 

Sales Pipeline е важен инструмент за всякакви операции по управление на продажбите и правилното му използване може да доведе до съществена промяна в печалбата. Той визуализира процесите и показва къде във “фунията” са всичките ви сделки, кои са в застой и кои търговски дейности носят най-голям приход. Освен това, добавя и “слой” на отчетност и прави целите по-лесни за постигане, като разделя целия сложен процес по продажби на малки, проследими задачи.

Sales Pipeline в Prim.bg разделя случването на една сделка на няколко етапа: 

 • Старт
 • Оферта
 • Подготовка
 • Обработка
 • Запитване
 • Поръчка
 • Доставка

В предпродажбения процес потенциалните купувачи се преместват от един етап на следващ до финализиране на продажбата: например, когато се осъществи контакт записът отива в “старт”, когато бъде изпратена оферта в “оферта” и т.н. Вие може да наблюдавате множеството потенциални клиенти, докато те преминават през различните етапи. Така ще планирате по-добре ресурсите си, ще  оптимизирате дейностите си, ще може да прецените какъв е процента реализация, както и какво не правите добре.

Този начин за илюстриране на етапите в предпродажбения процес е важен за търговците, които често жонглират с много перспективи за сделки и не могат да си позволят някоя перспектива да им се изплъзне. За мениджърите по продажби, този инструмент дава видимост кой търговец как работи, колко бързо и какво продава, както и кои сделки носят най-голяма възвращаемост на компанията. 

#4: Управление на всички задачи

Друга важна характеристика на CRM софтуера е управлението на всички комуникации с клиента, съчетано с ticket система и организиране на ежедневните дейности на служителите. В Prim.bg тези функционалности са заложени в модул “Задачи”. 

Модулът позволява поставянето на различни задачи на всички потребители в системата. Най-голямото предимство тук е свободата - задачите могат да ви служат според нуждите, например: 

 • като начин на управление на ежедневните дейности в компанията. Всеки служител може да си назначи( както и да изпрати задачи на друг потребител) и да използва модула като “To- do list” и календар с всички телефонни обаждания, срещи, имейли, издаване на документи и тн. Така нито една важна работа няма да бъде пропусната, всяка задача ще има изпълнител, което увеличава проследимостта, ефективността на служителите и контролът на мениджмънта. 

 • като начин за вътрешнофирмена комуникация. Вместо да си изпращате имейли, да пишете по Skype/Viber/ Slack или друг комуникационен канал, може да използвате модула, за да поставяте на служителите си задачи с различен приоритет, краен срок на изпълнение и т.н. 

 • като вътрешна тикет система за приемане на рекламации и оплакване по телефон/ имейл/ устно. С регистриране на тикета-задача, веднага задействате процес на обработка на рекламацията/оплакването и автоматично го насочвате към правилния отдел/ служител. Това ще ви даде още по-голямо конкурентно предимство, защото клиентското запитване може да бъде адресирано, без да се налага прекъсване на разговора с клиента. 

#5: BI Анализи

Използването на BI модул като част от CRM системата превръща бизнес анализите в част от оперативната работа. Това улеснява достъпа до информация и повишава проследимостта и контрола на бизнес процесите.

С Prim.bg може да направите справки на продуктивността, на възможностите за продажби и промоционалните дейности дори през телефона и таблета си, по време на важна среща или през свободното време. Това пести ценно време на мениджърите, защото BI анализ може да бъде направен по всяко време, навсякъде, без кореспонденция с други отдели, чакане или допълнителна обработка.

С вградените инструменти в ERP системата за BI анализи на Qlik Sense, измервате реални резултати и имате пълен поглед над фирмените дейности. Благодарение на задълбочените справки и анализи, виждате тяхната ефективност на базата на различни ключови показатели (KPIs). Повече информация за Business Intelligence технологията, с която работи Prim.bg, може да намерите тук

CRM функционалността за справки и анализи се предлагат напълно безплатно при ползване на ERP системата ни. Тя се актуализира автоматично, без никакви усилия  от ваша страна и без загуба на данни. Работата с BI не изисква допълнително внедряване, обучение или допълнителни разходи. 

#6: Категоризация и списъци на клиенти

Създаването на списъци на клиенти, тяхната категоризация и групиране според нуждите на компанията ви, също спада към важните характеристики на всеки добър CRM софтуер. В Prim.bg можете да подредите фирмите, с които работите според вида отношения с тях, да ги сортирате според тяхната лоялност, размер или според други избрани от вас критерии.

Функционалността е полезна в практиката за следните случай: 

 • може да използвате списъците на клиенти с тяхната контактна информация за на вашите маркетингови цели (например mailing листи).
 • може да маркирате некоректен клиент и така са си спестите бъдещи загуби.
 • може да маркирате вече несъществуващи клиенти, за да насочите енергията на търговците си другаде.
 • може да маркирате само активните клиенти, за да се концентрирате върху тях 
 • може да проследявате техните статуси по заложените по подразбиране критерии:
  • Необработен
  • Първоначален контакт
  • Уговорена среща
  • Изчакване на отговор
  • Сключване на договор
  • Активен
  • Неактивен 
  • Загубен
  • Некоректен

CRM: Как ще помогне на бизнеса ви още днес?

CRM ще ви даде контрол 

Информацията за всички контакти ( входящи или изходящи), потенциални, настоящи и архивирани клиенти, е в едно хранилище, откъдето може да бъде достъпна по всяко време и от всяко устройство с достъп до интернет. Така най-после ще успеете да въведете стандартизация на работата с клиентите, ще имате контрол, а вашите служители няма да “бягат” от протокола, защото ще имат всичко нужно да го спазват. 

CRM ще ви помогне да не губите пари

Компаниите полагат много усилия за да привлекат вниманието на клиентите, а някои от тях влагат и значителни суми за реклама. Правилното съхраняване, подреждане и използване на клиентските данни чрез CRM софтуер ще оправдае тези средства или ще ви помогне да осъзнаете къде трябва да бъдат пренасочени. 

CRM ще анализира заедно с вас следващата ви бизнес стратегия

Благодарение на CRM системата цялата работна информация се събира в една обща база в стандартизиран вид. В резултат на това, ръководителят може да анализира статистиката на работа и да състави различни отчети. А с вграденият Business Intelligence модул важните анализи и информация ще са систематизирани, навременни и в желан формат (таблично, графично представяне). Вече ще имате всичко нужно, за да изградите следващия си бизнес план. 

CRM ще сложи край на пропуснатите възможности

Спрете да губите потенциални клиенти заради забавяне или лошо обслужване. CRM рационализира процесите и увеличава ефективността на търговците ви, маркетинга и на всички отдели. Когато имате платформа, на която може да разчитате, където се документира история на процесите, изискванията на клиентите ви, срещите с тях, вие  няма да пропускате възможности за сделки. Ще спрете да губите пари, защото ще се придържате адекватно към изискванията на вашите партньори.

CRM ще увеличи вашата конкурентоспособност

Представете си как сте оставили информация за клиент в незнайна таблица в Ексел или в папка в архива. Клиентът ви се обажда, но вие не се ориентирате, не откривате бързо и лесно информацията и му губите времето. Тази неадекватна и бавна реакция може да “избута” вашия клиент в ръцете на конкурента. 
Представете си друга ситуация- вашите двама най-добри търговци преследват настоятелно една и съща възможност или пък нов клиент. Този сериозен натиск би могъл да раздразни клиента и той да се озове в ръцете на конкурентна компания. 
С централизиран CRM софтуер в добра ERP система, вашите служители ще елиминират възможните грешки. Те няма да изостават с графика или реакциите си и ще бъдат по-конкурентни. 

CRM: Предимства на CRM модулa на Prim.bg

Детайлна информация за клиентите в реално време


Prim.bg предоставя универсален интерфейс, както за правене на справки, така и за извършване на различни операции. Тази концентрирана информация ще помогне не само да улесните собствената си дейност, но и на целия ви продажбен екип. Те ще бъдат по-адекватни и бързи в ежедневната комуникация и в определяне на приоритетите си.

Интегрирани досиета със събития и нотификации

Богатите досиета съдържат не само финансова и продажбена информация, документи, контакти и адреси, но и всяка една комуникация с контрагентите. Отбелязвайте всяко събитие - телефонен разговор, среща, e-mail комуникация, но и не пропускайте важните събития чрез нотификациите на системата за предстоящи такива.

Поддръжка на различни типове контрагенти

Не се ограничавайте само с един тип клиент и/или доставчик - разделете ги и направете по-лесно ценообразуването им, а справките и анализите си още по-подробни. Prim.bg дава възможност да категоризирате контрагентите си според вида отношения с тях, както и да ги групирате според избрани от вас критерии.

Достъп от различни устройства

Използвайки CRM като облачната услуга Prim.bg, вие имате достъп до вашите данни и документи отвсякъде, стига да имате интернет. Можете да работите през различни устройства - компютри, телефони, таблети и др. Имате достъп до данните от уеб браузър на компютър, от телефон или от десктоп приложение.

Без нужда от технически лица и допълнителни разходи

Когато сте закупувате Prim.bg, не е нужно да наемате технически лица, които да се грижат за вашите сървъри и инфраструктура. Ние се грижим за тях без допълнително заплащане. Така намалявате разходите за поддръжка на системата и не се налага да инвестирате в компютърни сървъри. 

Минимални разходи за внедряване

Забравете за големите предварителни и текущи разходи за закупуване и управление на CRM/ ERP. За да започнете работа с Prim.bg веднага, не е нужно да заплащате лиценз или да влагате парите си в друга първоначална инвестиция. Единственият разход при нашата услуга е фиксираната месечна такса. Това ви позволява по-добро планиране на месечните финанси и ви спестява пари. 
Плащането на месечна база зависи от избрания ценови план - Prim.Start, Prim.Plus или Prim.Pro и включва нужните на вашия бизнес основни и допълващи функционалности. Освен това, в тази цена влизат и поддръжка, ъпдейти и хостинг на услугата. Неща, за които другите ERP софтуери изискват допълнително заплащане.

Стартиране в минимален срок

Спестете време, избегнете сложностите и разходите с внедряване в облака. Започнете още днес като си регистрирате безплатна демо система. Ако тя ви хареса, ние можем директно да я направим реална, без да е нужно да си губите времето. Подобрете ефективността на цялата си работа с решение, което може да имплементирате буквално за няколко дни. 

Мащабиране заедно с бизнеса ви

Вие определяте детайлите, а ние ви предоставяме веднага иновативна софтуерна платформа по ваша мярка и бюджет. Не се притеснявайте, че при развитие на компанията ви, CRM ще спре да работи добре. В случай, че наш клиент се разрасне многократно в бъдещ момент и има нужда от повече допълнително дисково пространство за неговите данни, ние ще ви осигурим такова. А ако имате нужда от допълнителни функционалности, също може да разчитате на нас. 

Винаги актуален софтуер

CRM решението ни предлага на вашия бизнес повече за по-малко. Но това не означава, че ще имате достъп само до версията, която сте закупили. С Prim.bg автоматично ще получавате актуализации на старите и достъп до новите функционалности, които разработим. За да сте винаги сигурни, че използвате най-актуалната и усъвършенствана версия на софтуера си. 

Prim™ е облачна ERP система, регистрирана като СУПТО по Наредба №18

Prim™ е облачна ERP система, регистрирана като СУПТО по Наредба №18

Prim.bg отговаря на всички изисквания за софтуери за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Наредбата засяга всички юридически лица, които извършват икономическа дейност на територията на Република България, на които в своите търговски обекти (ТО) е налице задължение за издаване на касов бон - при плащане в брой и/или с карта чрез ПОС терминал (подробностите, относно обхвата, може да намерите в чл.3, ал.1 от наредбата).

Промените в наредбата са породени от целта на Министерството на финансите да елиминира възможностите за манипулиране на фискалните устройства ФУ, които са в експлоатация в момента. Въвежда се изискване за предаване на информация за всеки фискален/системен бон от ФУ за извършена продажба на стоки и/или услуги в търговските обекти в рамките на до пет минути към сървърите на НАП. С оглед на икономическата обстановка, кратките срокове и необходимите действия, които трябва да се предприемат от бизнеса, бихме искали да споделим основните промени от наша гледна точка. Цялата Наредба Н-18 може да намерите тук!

Икономическите дейности, които промените касае може да бъдат обобщени в три основни типа търговци:

1. Лица извършващи икономическа дейност чрез фискални устройства в търговските обекти.

Това са търговците, които при извършване на продажба е на лице издаване на касов бон от фискално устройство при плащане в брой и/или ПОС терминал.

Действията, които трябва да бъдат предприети, за да продължи да извършва икономическа дейност е подмяна на съществуващите фискални устройства (ФУ) с нови, които са одобрени и отговарят на новите промени в Наредба Н-18 в следните срокове:

 • За регистрирани по ДДС лица - до 31.03.2019 год.
 • За нерегистрирани по ДДС лица - 30.06.2019 год.

2. Лица ползващи СУПТО и ФУ в търговските обекти за извършване и администриране на продажбите.

СУПТО - съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС "софтуер за управление на продажбите в търговския обект" (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Към този момент най-честият пример е при създаване на продажба с метод на плащане в брой или ПОС терминал се генерира финансов документ от СУПТО и ръчно се издава касов бон от ФУ, което промените в Наредба Н-18 забранява.

Правилата и промените свързани със СУПТО от Наредба Н-18 влизат в сила на 01.10.2019 год. и страните трябва да отговарят на следните изисквания:

Изисквания към лицата, които използват СУПТО софтуер за управление на продажби в търговските обекти:

 • Да използват СУПТО, което е одобрено от НАП и е публикувано в Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС;
 • От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект;
 • До 30 ноември 2019 г.подават информация в НАП относно:
  • Вида на използвания софтуер;
  • Средата, в която работи и свързаните към него фискални и нефискални печатащи устройства;
  • Местонахождение на Базата Данни;
  • Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins).
 • Отговорни са за целостта и интегритета на информацията в БД;
 • При контролни действия:
  • Задължение за предоставяне на достъп на Орган по приходите(ОП) до всички устройства, с които софтуерът работи;
  • Достъп до одиторския профил на софтуера;
  • Достъп до БД с възможност за експорт.

Изисквания към СУПТО софтуерите за управление на продажби в търговски обекти:

 • Задължителна свързаност с ФУ- СУПТО софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за статуса на ФУ. СУПТО Софтуерът блокира операциите по откриване и приключване на продажба на конкретно работно място, когато статусът на ФУ не позволява издаване на ФБ;
 • Уникален номер на продажба (УНП) - при въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира УНП, който се отпечатва на ФБ и се записва в БД;
 • Корекции - не се допускат корекции в данните на приключените продажби;
 • Допустимите действия са:
  • Анулиране - при промени в данните за продажба, която не е приключена;
  • Сторниране - когато се налага корекция след приключване на продажба;
  • Съхранява се информацията за всички сторнирани и анулирани продажби.
 • Одиторски профил - за целите на контролната дейност на НАП всеки СУПТО софтуер следва да има конфигуриран Одиторски профил (ОП), по аналог с администраторския профил (с права само за четене), който да осигурява достъп до функционалността, конфигурационните параметри и справочната част на софтуера;
 • Експорт на данни в структурира вид.

3. Лица извършващи икономическа дейност чрез СУПТО онлайн платформа за електронна търговия.

С влизане в сила на Наредба Н-18, всеки онлайн търговец, притежаващ електронен магазин, предоставящ възможност за разплащания, различни от банков превод, се разглежда като търговски обект и е на лице условието за използване на СУПТО / импортер и издаване на касов бон чрез ФУ устройство за всяка поръчка.

С оглед на спецификата на икономическата дейност и използваните софтуерни системи от онлайн търговците, възникна проблем за тези, които използват международни електронни платформи. Проблема е породен от факта, че производителя няма желание да бъде регистриран, поради тази причина след многократни срещи на бизнеса с НАП се постигна съгласие за използване на одобрени интеграции.

Тук може да се запознаете с тях.

Допълнително производителиte на софтуери и СУПТО системи и представители на НАП са в процес на съгласуване и одобрение за използване на електронен касов бон, който да освободи онлайн търговците от закупуване на ФУ. Очакванията на двете страни от преговорите е да се стигне до правилното решение и да бъде публично оповестено в най-кратък срок.

За допълнения и въпроси - моля свържете се с екипа на Prim.bg

 

 

 

Многоканални продажби на един PRIM разстояние

За много хора последните два месеца са урок. За хората с бизнеси този урок се оказа много труден и повечето напълно затвориха или замразиха функциите си. Други пък панически започнаха да търсят варианти да оцеляват и започнаха да продават дистанционно. За ресторантите приготвянето на храна за вкъщи се оказа спасителна сламка, а повече стоки от всякакъв тип циркулират свободно чрез куриерските фирми. Пазарът рязко зае формата, за която се плавно се подготвяше в последните години с бума на онлайн пазаруването. На всички стана повече от ясно, че продажби не се правят само зад "тезгяха", особено в моменти като тези, и за да има повече от всичко (приходи, клиенти, печалба), ще са нужни повече начини за осъществяване на продажби.

Време е вашият бизнес да последва естествената еволюция в продажбите.

Да бъдете актуални с нова стратегия, породена от глобализацията и онлайн пазаруването, вече не е избор, а необходимост. Prim.bg ще бъде ваш партньор в преминаването към многоканални продажби, без да са ви необходими месеци за проучване и интеграции. Продажбите ви чрез външни търговци (Аmazon, eBay, eMAG), от собствен сайт или множество сайтове (базирани на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton), както и през традиционните канали (физически магазин, кол център) са само на един Prim разстояние.

Потребителите все повече свикват с комфортното изживяване при пазаруване, докато използват множество канали, устройства и платформи. Клиентът не се интересува дали е направил поръчката си през смартфона, докато вечеря, или на служебния лаптоп. Той иска вашия продукт веднага или най-късно утре, доставен до вратата му.

В резултат на това стратегията за продажбата само чрез един канал, било то чрез каталожна търговия, кол центрове, но основно във физически магазин, вече трудно привлича все по-взискателните клиенти. Вие трябва да бъдете там, където е клиентът ви - от лаптопа в офиса, в приложенията в смартфона му, в социалните мрежи. Приемете формата на желанията му, бъдете близо, за да му продадете това, от което има нужда.

Ако вече сте наясно с тези тенденции и сте решили да действате и да добавяте нови канали, но все пак ви е трудно да си представите как се управляват те… Как между тях ще има постоянна връзка, единна информация, как ще се следят складовите наличности, как ще разберете въобще какви са приходите от конкретен канал и т.н.?

На всички тези въпроси има ясен отговор - с Prim.bg.

Решението е внедряване на висок клас ERP система, която не е изолиран софтуер, а напротив- пряко интегрирана с всички канали на продажби. Това ви дава свобода да добавяте канали и да ги управлявате, независимо на какво ниво е вашият бизнес. Prim.bg има автоматизирана връзка с множество наложени български и международни канали за продажба, платежни системи и спедитори. Разширете бизнеса си с облачен софтуер от висок клас, който притежава правилните инструменти за развитието на многоканални продажби.

Кои са най-важните инструменти за успешни многоканални продажби?

Важен Prim инструмент #1: Единен интерфейс за всички продажби

Основният инструмент за управление, с който разполага ERP софтуера, е единният интерфейс за многоканални продажби. Той позволява създаване на еднаква среда за обслужване на един клиент, независимо от канала на продажба. Това премахва трудностите при организирането на единна ценова политика и гарантира едно и също преживяване на клиента, без значение къде и как пазарува.

Единният интерфейс с цялата актуална информация е ключов за връзката между отделните канали на обслужване. Той гарантира, че клиентът ще получи една и съща цена, отстъпки, варианти за доставка, начини на връщане на стоката, независимо от това от къде ще започне и къде ще приключи комуникацията си с компанията.

Да, управлението на ценовите политики може да бъде доста тежка задача, но с Prim.bg можете да унифицирате ценовите политики, листите и промоциите си. А ако все пак решите те да се различават, например да продавате по-евтино с 15% само през уеб сайта си, също може го организирате и следите чрез софтуера ни. Интерфейсът на продажбите и настройките по него позволяват завидна свобода във възможните сценарии, така че колкото и различни случаи да имате, те да бъдат покрити и менажирани в системата.

Важен Prim инструмент #2: Логистика без граници

Многоканалните продажби няма как да се случат без добра логистика. Тя определено става все по-сложна след като една стока може да бъде продадена на различни места и трябва да се прецени от къде е най-изгодно да се транспортира. Ако има пък и няколко физически склада, трябва да се прецизират оптималните наличности на всеки един от тях. Складовият модул на Prim.bg дава възможности за създаване и управление за всякаква геометрия с множество складове и под-складове с площадки, магазини и ПОС-ове.

С интелигентния модул за складови наличности и операции във всеки един момент ще знаете къде и колко от даден артикул, материал или продукт имате. Интерфейсът позволява на потребителя да решава откъде да се изпълнят заявките, автоматично генерира документи за доставки, следи наличности и алармира при минимални количества и др.

Отделно, Prim.bg поддръжка и интеграции с основните спедитори в страната – Speedy, Rapido, Еконт. Това пести време и пари като автоматизира работата по доставките, а проследяването на стоката и цялостната логистистична дейност значително се улесняват.

Важен Prim инструмент #3: Автоматично добавяне на допълнителни канали чрез интеграции

Третият важен инструмент, който е от голяма полза на клиентите на Prim.bg, е автоматичното добавяне на повече възможности за продажби чрез интеграции. Няма значение кой от традиционните канали използвате и кой нов канал добавяте. Ако продавате в уеб сайта си, например, можете веднага да започнете продажби към външни търговци като Amazon, eBay и eMAG. Ако имате физически магазин може да добавите нов канал чрез собствен сайт или други сайтове (базирани на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton или специфично изработен) в рамките на часове с Prim.bg. Интеграцията става бързо, интуитивно и напълно интегрирано във вашия софтуер.

Позволете на екипа си да бъде добре организиран и концентрирайте вниманието му в един удобен интерфейс за всички продажби, независимо от кой канал са направени. С инструментите на Prim.bg ще обработвате всяка сделка - от статус "възможна" до статус “приключена” на едно място, без безкрайно кликане и отваряне на десетки табове. Дайте развитие на бизнеса си чрез няколко канала, за да не бъдат следващите уроци толкова трудни за научаване.

Внедрете Prim™ през Април с извънредна отстъпка

Covid-19 променя бизнеса, а ние имаме специално предложение за да се адаптирате бързо към правилата на пазара. Всички нови клиенти на Prim™ през месец Април ще получат отстъпка от 50% на услугата “Първоначални настройки и внедряване”.

Безспорен факт е, че онлайн бизнесите са единствените, които продължават работа и дори бележат растеж в тази сложна ситуация. Всеки ден нови и нови бизнеси трансформират дейността си, засилват присъствието си на електронния пазар или тепърва се включват в него.

Ние имаме решение как да превърнете трудностите, причинени от кризата, във възможности. С множеството интеграции на Prim™ може да използвате момента да добавите нов канал за продажби (Amazon, еBay, eMAG, Opencart, WooCommerce, Cloudcart, Magento ) и да започнете веднага работа със спедитори (Econt, Speedy, RAPIDO). Променете правилата във ваша полза с внедряване на Prim™ и то на специална цена.

Защото нашите клиенти продължават да работят и в този момент.

Защото могат.

BI анализи в Prim™

С разработването на Prim.bg ERP направихме множество качествени оперативни и аналитични репорти. В един момент, обаче, трябваше да си признаем, че стандартните правила за правене на справки си имат своите лимити. За да предложим пълен комплект от инструменти на клиентите си, преценихме, че добре да направим интеграция и с BI инструмент.

Какво е BI?

Business Intelligence (BI) системите са съчетание от услуги и технологии, позволяващи трансфер на данни от различни източници, обработка на тези данни и създаването на разнородни справки и анализи с тях. Именно анализите с правилни данни могат да помогнат на бизнеса да взема бързи и адекватни решения. BI са удивително полезно допълнение към ERP системите и са тяхно естествено продължение.

Благодарение на своята разностранна приложимост, системите за бизнес анализи се радват на всеобщо признание и широко разпространение, а сред най-активните им потребители са мениджърите и занимаващите се със стратегическо развитие на бизнеса.

Защо избрахме Qlik Sense?

Да избереш правилния инструмент за анализи е ключов етап от развитието на всеки успешен проект, за това ние се доверихме на Qlik, един от основните играчи на пазара, с тяхното предложение Qlik Sense. Qlik следват основните тенденции в развитието на бизнес интелиджънс сферата, като често дори ги определят. Това беше основната причина при избора ни на партньор за BI интеграцията на Prim™ - искахме нашите клиенти да имат достъп до надеждно и водещо в световен мащаб BI решение.

Какви са възможностите на Qlik Sense? 

Qlik Sense позволява комбиниране на данни от различни източници, тяхната обработка и интеграция. Така визуализацията на информацията служи на потребителя за правилно вземане на решения на база реални анализи и справки. Множество дашбордове показват детайли за най-важните показатели (KPI) на фирмата, комплексни анализи на продажбената и финансова информация. И всичко това се случва с коректно подадена информация директно от ERP системата ни Prim.bg, без допълнително въвеждане, сравняване и търсене.

Използването на BI услугите в облака е напълно безопасно, защото Qlik Sense притежава сертификати за сигурност и защита на данните. Мобилността е гарантирана от възможността решението да се използва в стандартната си функционалност на различни видове мобилни устройства. А анализите могат да бъдат разглеждани през уеб клиент или чрез специални безплатни приложения с допълнителни функционалности.

Всички Qlik продукти, включително Sense, имат едно основно предимство пред конкурентите на BI пазара. Това е асоциативното филтриране на данните, което позволява на потребителите да анализират информацията без ограничения и предварително заложени стъпки. Всеки може да селектира данните както поиска и да достигне до заключения, воден само от интуицията и идеите си. Това дава огромна свобода и разширява значително възможностите за анализ.

BI технологията на Qlik Sense предоставя възможност за задълбочен анализ на различни показатели било то във финансите, продажбите, клиентите, печалбите, дори и в складовата дейност на всяка компания. Ефективността на компанията може да бъде измерена и подобрена чрез получаване на вярна, адекватна информация на според нуждите на бизнеса ви.

Смятаме, че всеки наш клиент трябва да получи най-добрият инструмент за развитие, дори и да има ограничен бюджет. За това предлагаме напълно безплатно качествен BI софтуер, интегриран към основата на Prim.bg.

Влизането на Наредба №18 се отлага до 31.07.2020 г.

С шест месеца се удължи предвидения срок за влизане в сила на Наредба №18, считани след 31.01.2020 г. След множеството аргументи и неготовността на бизнеса да се съобрази с предвидените промени, финансовото министерство даде още време с цел да се изчистят неяснотите по прилагането на изискванията в наредбата. С удължаването до 31.07.2020 г. се дава възможност и служителите да бъдат по-добре обучени за работата си с новите софтуери.

Припомняме, че Prim™ е регистриран като СУПТО и отговаря на всички изисквания по Наредба №18. Наредбата засяга всички юридически лица, които извършват икономическа дейност на територията на Република България, на които в своите търговски обекти е налице задължение за издаване на касов бон - при плащане в брой и/или с карта чрез ПОС терминал.

Промените в наредбата са с цел елиминиране възможностите за манипулиране на използваните фискалните устройства. Въвежда се изискване за предаване на информация за всеки фискален/системен бон от устройствата за извършена продажба на стоки и/или услуги в търговските обекти в рамките на до пет минути към сървърите на НАП. 

Повече информация за Prim™, приложимостта му като СУПТО и направените промени в софтуера спрямо Наредба №18 може да намерите тук.

„Антиподес” ЕООД подписа договор с МТСП по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

На 18.12.2019г. „Антиподес”  ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с  МТСП  по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 6:Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции, Специфична цел 3: Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП РЧР.

Наименование на процедурата: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ за проект BG05M9OP001-1.057 -0188, „Инвестиция в човешкият капитал”.

Обща стойност на проекта: 44 400лева, от които от които 26 418 лв. европейско и 4 662 лв. национално съфинансиране.

Основни цели на проекта:

Обща цел: Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в АНТИПОДЕС ЕООД чрез провеждане на обучения за повишаване на уменията и и компетенциите на служителите им. Проектът ще допринесе за осигуряване на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила. Общата цел на проекта напълно съответства на главната цел на процедура "Умения" по ОПРЧР и Приоритетна ос 1 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места". Специфични цели: - Подобряване уменията на общо 12 служителя в фирмата-кандидата , с оглед оптимизиране на работните процеси, постигане на по-висока ефективност на труда и на благоприятна работна атмосфера; - Повишаване мотивацията на 12 служители за постоянно подобряване на техните личностни и професионални компетентности с оглед на тяхното кариерно развитие и по-добра професионална реализация, като основния и най-важен ресурс, осигуряващ дългосрочна конкурентоспособност на компаниите; - Повишаване способността на 12 служителите, да посрещнат бързо настъпващите промени на пазара на труда в резултат на структурните фактори, като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението и др. - Създаване условия за прилагане на принципите на учене през целия живот; - Създаване условия за устойчива заетост чрез повишаване на производителността на труда; - Гарантиране постигането на целите на програмата чрез запазване на заетостта минимум шест месеца след приключване на обученията по проекта; - Мултиплициране на ефекта от проведените обучение и практиката за усъвършенстване на професионалните и/или личностни качества, чрез предаване на опит от по-напредналите към по-младите специалисти; - Повишаване на информираността и привличане на вниманието на работодателите в страната към положителния ефект от инвестиции в капацитета на служителите.

За постигане на целите е предвидена следната дейност:

Специфични обучения за 12 лица в сферата на съвременните технологии за разработване на софтуер и Продажба на ИТ

Обучение по ключова компетентност "Английски език"